INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Racibórz, dnia 23.08.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego
NR 1 /3.2.2 POIR/2016
w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji mozaik kasetonowych w firmie NELA ONE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020;
Działanie 3.2. Wsparcie Wdrożeń wyników prac B + R,
Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na Innowacje Technologiczne

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 1/3.2.2 POIR/2016 na dostawców rzeczowych aktywów trwałych niezbędnych do uruchomienia linii technologicznej, umożliwiającej produkowanie drewnianych mozaik kasetonowych nową metodą z wykorzystaniem klejenia i prasowania poszczególnych elementów, informujemy że zamówienie będzie realizowane przez poniższych Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty:

 

  1. TREPP – ART. s.r.o.  (Szlifierka szerokotaśmowa do kalibracji i szlifowania elementów)
  2. Beckers Machines – (Strugarka czterostronna do drewna)
  3. BUDEX Parkiet Chechliński Damian – (Formatyzerko-czopiarka)
  4. FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. – (Prasa hydrauliczna do klejenia dwuwarstwowego)
  5. Zakład Usługowo-Handlowy STOLMAT – (System odpylania i odprowadzania trocin)

 

Załącznik do pobrania:

Załącznik nr 1 - Informacja o wyborze oferty

 

Projekt współfinansowany w  ramach  Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R";  Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach  III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

 

Nela-One jest firmą dynamicznie rozwijającą się. Dzięki ambicji oraz aspiracji jakie posiadamy stale powiększamy nasz asortyment i wdrażamy nowe technologie.

Witryna www.nela-one.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij